Menu

Hoe wij waarde creëren

Ajax is een voetbalclub met een roemrijke geschiedenis. Niet alleen dankzij onze sportieve ambities. We creëren continu waarde voor de maatschappij. Ons waardecreatiemodel geeft inzicht in onze maatschappelijke rol. Het model beschrijft de input, het bedrijfsmodel, de output en de toegevoegde waarden die wij creëren voor onze fans, spelers, aandeelhouders en de maatschappij.

Ajax draait onder andere op zijn mensen, zijn commerciële contracten, maar ook op zijn faciliteiten. Met deze input voeden we ons bedrijfsmodel dat is gericht op 3 kernactiviteiten: opleiding, voetbal en voetbalbeleving. Naast de sportieve en financiële ambities, moet de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid in alle geledingen van de club voelbaar en merkbaar zijn. Als je een Ajacied bent, dan heb je een voorbeeldfunctie. Ajax is namelijk van iedereen, ongeacht afkomst, religieuze achtergrond, geslacht, geaardheid of huidskleur. De resultaten (output) die voortkomen uit ons bedrijfsmodel, bestaan bijvoorbeeld uit onze financiële resultaten, loyaliteit onder onze fans en de projecten van de Ajax-foundation op het gebied van sport en gezondheid, sociale integratie en educatie. Uitkomsten hiervan dragen vervolgens bij aan de waardecreatie voor onze belanghebbenden

De lange termijn waarde creatie strategie van Ajax kent een drietal pijlers: de sportieve resultaten van het eerste elftal, de jeugdopleiding en de financiële resultaten van de onderneming. Om structureel sportief succes te bewerkstelligen moeten de resultaten op het veld worden bereikt door de juiste mix van zelfopgeleide spelers en spelers met internationale ervaring. Ajax heeft het afgelopen seizoen voor € 65,5 miljoen in de spelersgroep geïnvesteerd, juist om de gevraagde ervaring aan de spelersgroep toe te kunnen voegen. Ook is geïnvesteerd in de jeugdopleiding, met name door vorm te geven aan de plannen om de faciliteiten van de opleiding sterk te verbeteren. Eerder is uit het resultaat hiervoor een bedrag gereserveerd van € 36,7 miljoen. Vanuit deze reservering is € 4,7 miljoen besteed aan de aankoop van grond die nodig is om deze plannen te realiseren. Daarnaast heeft Ajax structureel waarde aan de jeugdopleiding toegevoegd door versterking van de trainings- en medische staf. Financieel heeft Ajax, ondanks gestegen kosten van de afschrijving op de investeringen in de spelersgroep en het ontbreken van internationale sportieve resultaten, met name door een positief resultaat vergoedingssommen, een positief netto resultaat geboekt. Het vertrouwen in het gevoerde financiële beleid komt ook tot uitdrukking in de graadmeter die de beurskoers vormt en die overall een stijgende lijn kende.

.

< Kernwaarden
Wie zijn wij? >