Menu

Ondernemingsraad

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht Ajax om een ondernemingsraad (OR) te hebben. Tijdens constructieve overleggen bespraken we het ondernemingsbeleid aan de hand van verschillende onderwerpen. We deelden informatie en over diverse onderwerpen vroeg de bestuurder de OR om advies en om instemming (die zij verleenden).

Verkiezingen

Op 29 maart 2018 vonden verkiezingen plaats. Op basis hiervan vulde de OR 2 vacatures in die door het vertrek van 2 medewerkers waren ontstaan. Ongeveer 40% van de stemgerechtigde medewerkers maakten een keuze. Voor de 2 vacatures hadden zich 3 kandidaten beschikbaar gesteld.

Samenstelling

Na de verkiezingen bestond de ondernemingsraad uit de volgende personen:

Casimir Westerveld

(Hoofd Scouting)

Voorzitter en OR-lid

Sascha Smulders

(Coördinator Travel)

Secretaris en OR-lid

Dennis Blokker

(Manager Horeca)

OR-lid

Coen Jonkerman

(Hoofd Support)

OR-lid

Rianne Mol

(Assistent Business Relations)

OR-lid

Barbara Traanberg

(Secretaresse Betaald Voetbal)

OR-lid

Henk Voors

(Hoofd Operationeel Preventief

Supportersbeleid)

OR-lid

< Arbozaken
Organogram >