Menu

Ajax Foundation

De Ajax Foundation werd op 18 maart 2010 opgericht als een onafhankelijke, maar aan AFC Ajax gelieerde stichting. De Ajax Foundation gelooft en investeert in een samenleving waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen en een gezond leven te leiden. De Ajax Foundation organiseert projecten rond sport en gezondheid, educatie en sociale integratie voor kansarme kinderen en jongeren onder 19 jaar in (Groot-)Amsterdam en Kaapstad. Hiermee willen we de jeugd een beter perspectief bieden en dichter bij hun doel brengen.

Skills & Clinics
Voor kinderen en jongeren uit een sociaaleconomische achterstandssituatie organiseert de Ajax Foundation voetbalclinics. Deze zijn gekoppeld aan een educatief programma. De clinics hebben de normen en waarden van Ajax hoog in het vaandel. De Foundation leert jongeren het belang van respectvol met elkaar omgaan en stimuleert maatschappelijke deelname. Deze Skills & Clinics zijn bestemd voor verschillende leeftijdsgroepen. Zo is Life Skills & Clinics voor leerlingen van de basisschool, van 7 tot 12 jaar. De Community Skills & Clinics zijn bestemd voor jongeren vanaf 13 jaar en de Cape Town Community Scheme voor de jeugd in Kaapstad.

Life Skills & Clinics
Basisscholen in achterstandswijken van Amsterdam krijgen een unieke Ajax-dag aangeboden. We ontwikkelden een lesprogramma speciaal voor leerlingen van groep 5 tot en met 8, dat aansluit op de eigen schoollessen. Onder schooltijd leren de kinderen over gezonde voeding, omgaan met geld en mediawijsheid. Ook mogen ze meedoen aan een voetbalclinic.

Community Skills & Clinics (start in seizoen 2018-2019)
Om sociale integratie te bevorderen, praat de Ajax Foundation met jongeren vanaf 13 jaar over normen en waarden. Dit project geeft ze de kans om zichzelf te ontwikkelen. Ze worden zich bewust van hoe belangrijk het is om mee te doen in de maatschappij en ze leren vaardigheden om binnen en buiten het veld respectvol met elkaar om te gaan.

Community Scheme, Cape Town
Community Scheme is het meest intensieve programma, aangeboden in Zuid-Afrika. Door sportactiviteiten te ontwikkelen, proberen we criminaliteit te verminderen. Daarnaast heeft het programma als doel kinderen hoop en kansen te geven door levensvaardigheden aan te leren. Het programma bestaat uit een les- en voetbalprogramma op de scholen en in de wijk. Community coaches bezoeken elke dag deelnemende scholen en werken intensief samen met de politie om veilig voetballen op een centraal plein in de wijk mogelijk te maken.

Welke impact hebben we met onze clinics?
Afgelopen seizoen onderzocht de Ajax Foundation het effect van het Life Skills & Clinics project op kinderen. Leerlingen die meedoen aan een Life Skills & Clinic gaan daarna bewuster om met social media, gezonde voeding en geld. Zo gaf 64% van de ondervraagde kinderen aan dat ze beter met geld omgaan nadat ze een clinic bijwoonden. Wat betreft gezonde voeding geeft 23% van de kinderen aan dat ze gezonder zijn gaan eten na de clinic. Het laatste thema waar we op sturen, social media, laat ook een positieve verandering zien: 29% van de kinderen zegt dat ze beter nadenken over teksten of foto’s die ze op internet plaatsen. Dit geeft aan dat de huidige opbouw van de clinics een positief effect heeft op onze doelgroep. En dat ze door interactie met Ajax en door sport en spel bewuster worden van normen en waarden, ook een maand na het contact met Ajax. Met deze effectmetingen willen we de komende jaren onze projecten nog beter afstemmen op de behoefte van de kinderen. Zo kunnen we, naast een leuke dag, ook een maatschappelijke bijdrage leveren aan kansarme kinderen en jongeren in (Groot-)Amsterdam en Kaapstad.

VUmc Kinderstad
Voor kinderen met een (chronische) ziekte organiseert de Ajax Foundation regelmatig activiteiten in VUmc Kinderstad. De hele selectie van Ajax bezoekt elk jaar de kinderafdeling van het VUmc. De Foundation nodigt bovendien kinderen uit bij Ajax om bijzondere wensen te vervullen.

More than Friends day & Friends Cup
Voor kinderen met een beperking organiseert de Ajax Foundation samen met maatschappelijk partner ABN AMRO de More than Friends day (voorheen G-dag). Een sportieve dag waarop we deelnemers uitdagen om hun grenzen te verleggen en plezier te beleven aan sport. Daarnaast organiseert de Ajax Foundation de Friends Cup: een voetbaltoernooi voor jongeren met een beperking op sportcomplex de Toekomst. Twee voetbalteams van Only Friends vertegenwoordigen Ajax op dit toernooi.


john heitings, ambassadeur Ajax Foundation

“Alle kinderen hebben dromen, maar ze hebben niet allemaal dezelfde kansen. Ik ben blij dat ik een bijdrage kan leveren om ze te helpen hun doel te bereiken.”

< Onze maatschappelijke projecten
Aandeelhoudersinformatie >