Menu

Arbozaken

Op het gebied van arbeidsomstandigheden is gedurende het seizoen 2017-2018 veel ondernomen.

Vertrouwenscontactpersoon

Er zijn vertrouwenspersonen aangesteld die voor iedereen binnen Ajax aanspreekbaar zijn in een situatie waarin sprake is van ongewenst, grensoverschrijdend gedrag. Door middel van een campagne met posters, voorlichtingsmateriaal en informatievoorziening brachten we dit onderwerp onder de aandacht binnen de organisatie.

Vitaliteitsonderzoek

Een aantal weken stond er een gezondheidsbus op het terrein van de Toekomst en het parkeerdek van de Johan Cruijff ArenA. Medewerkers die wilden, konden hier deelnemen aan een fysieke check. Ook konden ze een vragenlijst invullen om hun vitaliteit, bevlogenheid en gezondheid te meten. De uitkomsten van het onderzoek zijn de basis voor verschillende aanpassingen op de werkvloer voor het volgende seizoen.

Arboportal

Het arboportal op het intranet onderging een facelift. De medewerkers kunnen hier informatie opzoeken over (onder andere) beeldschermwerk, de procedure om ziek of beter te melden, wie onze preventiemedewerkers zijn en waarvoor zij benaderd kunnen worden zijn.

Arbodienst

We hebben een zorgvuldige tender uitgevoerd op de markt van arbodienstverleners. Op basis hiervan konden we de keuze maken om met ingang van het nieuwe seizoen met een nieuwe arbodienst samen te werken.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Als goede werkgever zijn wij verplicht om periodiek een Risico Inventarisatie & Evaluatie uit te voeren. Dit is ook onderdeel van de Arbowet. Het onderzoek vond plaats in de 2e helft van dit seizoen. Het Plan van Aanpak is getoetst en geaccordeerd door een externe deskundige. De voorgestelde verbeteringen zijn uitgevoerd of in uitvoering.

< Samenstelling van de Ajax-familie
Ondernemingsraad >