Menu

Bijzondere groepen medewerkers

De samenstelling van de populatie van werkzame personen binnen onze organisatie verandert. Zo wordt het aandeel van stagiairs jaarlijks groter. Daarnaast wordt de harde kern van medewerkers aangevuld met een flexibele schil van oproepkrachten, zzp’ers, gedetacheerden of uitzendkrachten en – niet te vergeten – de vrijwilligers.

Stagiairs

Stagiairs zijn de medewerkers van morgen. Twee keer per jaar wordt een Talentendag georganiseerd waar diverse opleidingen hun beste studenten naartoe sturen. Meewerken is een onderdeel van de stage, maar daarnaast staat het leeraspect centraal. Van de 81 stagiairs zijn er na hun stage 4 verbonden gebleven aan Ajax.

Oproepkrachten

Oproepkrachten zetten we voornamelijk in rondom wedstrijden en bij evenementen. Het gaat hier meestal om studenten, scholieren tijdens hun vakantie en medewerkers die bewust voor deze contractvorm kiezen. Op piekmomenten vormen zij een noodzakelijke aanvulling op het medewerkersbestand.

ZZP-ers

Een andere groep met wie de flexibele schil wordt vormgegeven, zijn de zzp’ers. Deze groep beschikt over bepaalde kennis en kunde die niet binnen het werknemersbestand voorhanden is, die een korte periode nodig is of die op projectbasis nodig is.

Gedetacheerden of uitzendkrachten

Om pieken in werkzaamheden op te vangen, wordt gebruikgemaakt van gedetacheerden en uitzendkrachten. Ajax werkt hiervoor samen met gespecialiseerde bureaus. Het aantal en het soort specialisme variëren tijdens het seizoen.

Vrijwilligers

De vele vrijwilligers (ongeveer 300) die vooral binnen de Vereniging betrokken zijn bij Ajax, zijn de steunpilaren van menig evenement. Hun inzet is onontbeerlijk!

Vacatures

In het seizoen 2017-2018 zijn 52 vacatures ingevuld. Daarvan waren er 29 bestemd om het vertrek van een collega op te vangen. De rest van de vacatures schreven we uit om onder andere de volgende afdelingen uit te breiden: Merchandising (Fanshop), Sponsoring, Ajax Coaching Academy en Media.

< Personeelsbezetting
Samenstelling van de Ajax-familie >