Menu

De medewerker van de toekomst

Ajax moet meebewegen met de ontwikkelingen om zich heen. De digitale wereld en werken met ‘big data’ is niet meer weg te denken. Ook komen de grenzen steeds verder weg te liggen. Ajax heeft dit seizoen medewerkers uitgezonden naar China, tot vorig seizoen nog onbekend terrein op personeelsgebied.

Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij invulling geven aan hun rol en leiderschap tonen. Zij worden hierin gefaciliteerd door middel van training en coaching. Om medewerkers voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen en een nieuwe rol, is het nodig om te investeren in opleiding en ontwikkeling. In het seizoen 2017-2018 is hier een bedrag van gemiddeld € 475 per medewerker aan besteed.

Medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf, hun taakgebied en hun omgeving.

< Wie zijn wij?
Personeelsbezetting >