Menu

Personeelsbezetting

Ajax totaal

Het aantal fte’s is toegenomen van 324 per 30 juni 2017 naar 356 per 30 juni 2018. Deze toename van 32 fte’s is terug te zien in verschillende portefeuilles binnen de organisatie.

Portefeuille Algemene Zaken

(Directie, Communicatie, Ajax Coaching Academy, Techniek, Betaald Voetbal, Jeugdopleiding)

Het directieteam is dit seizoen ongewijzigd:

Edwin van der Sar

Algemeen directeur

Rutger Arisz

Operationeel directeur

Marc Overmars

Directeur spelersbeleid

Jeroen Slop

Financieel directeur

Menno Geelen

Commercieel directeur

De portefeuille Algemene Zaken is toegenomen met 12 fte’s: van 81 naar 93. Een groot deel hiervan is terug te voeren op de samenwerking die Ajax met R&F is aangegaan. Op basis hiervan zijn een viertal medewerkers uitgezonden naar Guanghzou in China.

Portefeuille Operationele Zaken

(Wedstrijdorganisatie, Voetbalfaciliteiten, Vereniging & Projecten, ICT, Juridische Zaken)

Deze portefeuille is toegenomen met 3 fte’s, voornamelijk door uitbreiding binnen de afdelingen ten behoeve van voetbalfaciliteiten (grasteam, horeca, facilitair). Het totaalaantal fte’s kwam daarmee uit op 81.

Portefeuille Spelersbeleid

(Scouting betaald voetbal en jeugd, Vrouwenvoetbal)

De samenstelling van het personeel in deze portefeuille was het hele seizoen stabiel. Alleen de staf van het Vrouwenvoetbal nam met 1 fte af. Deze portefeuille bestond op 30 juni 2018 uit 16 fte.

Portefeuille Financiële Zaken

(Administratie, Controlling, Personeelszaken, Salarisadministratie, Ticketing en Ajax Foundation)

Het aantal fte’s in deze portefeuille bleef ongewijzigd.

Portefeuille Commerciële Zaken

(Sponsoring, Business Relations, Marketing, e-Sports, Merchandising inclusief Fanshops)

De totale toename van 7 fte’s in deze portefeuille (van 39 naar 46) is voornamelijk toe te schrijven aan het aantrekken van personeel voor de nieuwe Fanshop in de Kalverstraat en het versterken van het team van Sponsoring met onder andere een nieuwe focus op internationale partnerships.

Headcount

Het aantal medewerkers is toegenomen van 435 personen op 30 juni 2017 naar 478 personen op 30 juni 2018. Dit zijn de medewerkers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst of oproepovereenkomst.

< De medewerker van de toekomst
Bijzondere groepen medewerkers >