Menu

Samenstelling van de Ajax-familie

De statistieken laten op verschillende onderdelen verschuivingen zien in de samenstelling van de Ajax-familie. Hieronder lichten we die toe.

Leeftijd

Op 30 juni 2018 daalde de gemiddeld leeftijd in het seizoen 2017-2018 ruim één jaar naar 35 jaar. Deze verschuiving kwam onder andere door het feit dat in dit seizoen 8 medewerkers in de leeftijdscategorie 50 tot en met 65 jaar uit dienst gingen.

Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage daalde onder de 2%. Het landelijk gemiddelde ligt 2 keer zo hoog, dus dit is een mooi resultaat.

'Jong Ajax'

In het seizoen 2017-2018 werden 17 medewerkers van Ajax (opnieuw) vader of moeder. Er zijn 8 zonen en 9 dochters geboren.

In memoriam

Op 12 november 2017 is Gerard van Hees ons ontvallen. Gerard was jarenlang als freelancefotograaf aan Ajax verbonden. Hij was een zeer gewaardeerde collega. Gerard was pas 54 jaar toen hij overleed.

< Bijzondere groepen medewerkers
Arbozaken >