Menu

Jaarrekening 2017/2018

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

BEDRAGEN x EUR 1.000

2017/2018

2016/2017

Deelnemingen in groepsmaatschappijen (3)

Beginbalans

1.958

1.499

Resultaat

(303)

289

Koersverschillen

(143)

170

Eindbalans

1.512

1.958

< MATERIËLE VASTE ACTIVA (2)
EIGEN VERMOGEN (4) >