Menu

Jaarrekening 2017/2018

gebeurtenissen na balansdatum

Voor een toelichting op de gebeurtenissen na balansdatum wordt verwezen naar pagina #.

Amsterdam, 28 september 2018

Directie AFC Ajax NV

Raad van Commissarissen

Edwin van der Sar

Leo van Wijk

Rutger Arisz

Danny Blind (commissaris vanaf 23 april 2018)

Marc Overmars

Ernst Ligthart

Jeroen Slop

Leen Meijaard

Peter Mensing

< NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN EN RECHTEN
Controleverklaring van de onafhankelijke verklaring >