Menu

Jaarrekening 2017/2018

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (1)

BEDRAGEN x EUR 1.000

Vergoedingssommen

Software

Totaal

2017/2018

Aanschafwaarde

Beginbalans

81.209

3.103

84.312

Investeringen

65.778

200

65.978

Desinvesteringen

(15.902)

-

(15.902)

Overboekingen uit vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

-

33

33

Eindbalans

131.085

3.336

134.421

Cumulatieve afschrijvingen

Beginbalans

(26.813)

(1.908)

(28.721)

Afschrijvingen

(24.885)

(353)

(25.238)

Afschrijvingen op desinvesteringen

8.959

-

8.959

Eindbalans

(42.739)

(2.261)

(45.000)

Boekwaarde

Eindbalans

88.346

1.075

89.421

Beginbalans

54.396

1.195

55.591

BEDRAGEN x EUR 1.000

Vergoedingssommen

Software

Totaal

2016/2017

Aanschafwaarde

Beginbalans

77.315

2.542

79.857

Investeringen

39.601

439

40.040

Desinvesteringen

(35.707)

(322)

(36.029)

Overboekingen uit vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

-

444

444

Eindbalans

81.209

3.103

84.312

Cumulatieve afschrijvingen

Beginbalans

(30.296)

(1.634)

(31.930)

Afschrijvingen

(17.858)

(596)

(18.454)

Afschrijvingen op desinvesteringen

21.341

322

21.663

Eindbalans

(26.813)

(1.908)

(28.721)

Boekwaarde

Eindbalans

54.396

1.195

55.591

Beginbalans

47.019

908

47.927

Met ingang van het seizoen 2017/2018 worden de beëindigingsvergoedingen, tekengelden en bijkomende kosten inzake trainerscontracten, waarvoor een bindende overeenkomst is aangegaan, verantwoord onder de post vergoedingssommen.

De resterende levensduur van de post vergoedingssommen per 30 juni 2018 varieert van een looptijd korter dan 1 jaar tot een looptijd van 5 jaar (per 30 juni 2017 korter dan 1 jaar tot 4 jaar).

< ALGEMEEN
MATERIËLE VASTE ACTIVA (2) >