Menu

Jaarrekening 2017/2018

MATERIËLE VASTE ACTIVA (2)

BEDRAGEN x EUR 1.000

Bedrijfs- gebouwen en terreinen

Machines en installaties

Andere vaste bedrijfs- middelen

Vaste bedrijfs- middelen in uitvoering

Totaal

2017/2018

Aanschafwaarde

Beginbalans

26.290

334

7.006

686

34.316

Investeringen

5.492

213

1.276

1.575

8.556

Desinvesteringen

-

(81)

(4)

-

(85)

Overboekingen

18

-

503

(554)

(33)

Eindbalans

31.800

466

8.781

1.707

42.754

Cumulatieve afschrijvingen

Beginbalans

(15.843)

(164)

(4.338)

-

(20.345)

Afschrijvingen

(1.637)

(78)

(1.045)

-

(2.760)

Afschrijvingen op desinvesteringen

-

55

1

-

56

Eindbalans

(17.480)

(187)

(5.382)

-

(23.049)

Boekwaarde

Eindbalans

14.320

279

3.399

1.707

19.705

Beginbalans

10.447

170

2.668

686

13.971

BEDRAGEN x EUR 1.000

Bedrijfs- gebouwen en terreinen

Machines en installaties

Andere vaste bedrijfs- middelen

Vaste bedrijfs- middelen in uitvoering

Totaal

2016/2017

Aanschafwaarde

Beginbalans

25.532

241

5.616

849

32.238

Investeringen

736

93

1.326

686

2.841

Desinvesteringen

(246)

-

(73)

-

(319)

Overboekingen

268

-

137

(849)

(444)

Eindbalans

26.290

334

7.006

686

34.316

Cumulatieve afschrijvingen

Beginbalans

(14.364)

(99)

(3.670)

-

(18.133)

Afschrijvingen

(1.725)

(65)

(734)

-

(2.524)

Afschrijvingen op desinvesteringen

246

-

66

-

312

Eindbalans

(15.843)

(164)

(4.338)

-

(20.345)

Boekwaarde

Eindbalans

10.447

170

2.668

686

13.971

Beginbalans

11.168

142

1.946

849

14.105

Onder de bedrijfsgebouwen zijn begrepen aanpassingen en huurdersbelangen die worden afgeschreven over een periode van 10 jaar. De boekwaarde van de huurdersbelangen per 30 juni 2018, waarvan de vennootschap niet het juridische eigendom heeft, bedraagt EUR 2.655.823 (per 30 juni 2017 EUR 2.630.676).

< IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (1)
FINANCIËLE VASTE ACTIVA >