Menu

Jaarrekening 2017/2018

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (1)

BEDRAGEN x EUR 1.000

Vergoedingssommen

Software

Totaal

2017/2018

Aanschafwaarde

Beginbalans

80.154

3.111

83.265

Investeringen

65.489

201

65.690

Desinvesteringen

(14.751)

(1)

(14.752)

Overboekingen uit vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

-

33

33

Koersverschillen

(38)

(1)

(39)

Eindbalans

130.854

3.343

134.197

Cumulatieve afschrijvingen

Beginbalans

(25.589)

(1.915)

(27.504)

Afschrijvingen

(24.979)

(355)

(25.334)

Afschrijvingen op desinvesteringen

7.663

1

7.664

Koersverschillen

26

1

27

Eindbalans

(42.879)

(2.268)

(45.147)

Boekwaarde

Eindbalans

87.975

1.075

89.050

Beginbalans

54.565

1.196

55.761

BEDRAGEN x EUR 1.000

Vergoedingssommen

Software

Totaal

2016/2017

Aanschafwaarde

Beginbalans

76.172

2.550

78.722

Investeringen

39.840

439

40.279

Desinvesteringen

(35.904)

(322)

(36.226)

Overboekingen uit vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

-

444

444

Koersverschillen

46

-

46

Eindbalans

80.154

3.111

83.265

Cumulatieve afschrijvingen

Beginbalans

(28.971)

(1.639)

(30.610)

Afschrijvingen

(18.082)

(597)

(18.679)

Afschrijvingen op desinvesteringen

21.491

322

21.813

Koersverschillen

(27)

(1)

(28)

Eindbalans

(25.589)

(1.915)

(27.504)

Boekwaarde

Eindbalans

54.565

1.196

55.761

Beginbalans

47.201

911

48.112

Met ingang van het seizoen 2017/2018 worden de beëindigingsvergoedingen, tekengelden en bijkomende kosten inzake trainers-
contracten, waarvoor een bindende overeenkomst is aangegaan, verantwoord onder de post vergoedingssommen.

De resterende levensduur van de post vergoedingssommen per 30 juni 2018 varieert van een looptijd korter dan 1 jaar tot een looptijd van 5 jaar (per 30 juni 2017 korter dan 1 jaar tot 4 jaar).

< Segmentinformatie
MATERIËLE VASTE ACTIVA (2) >