Menu

Jaarrekening 2017/2018

MATERIËLE VASTE ACTIVA (2)

BEDRAGEN x EUR 1.000

Bedrijfs- gebouwen
en terreinen

Machines
en
installaties

Andere
vaste bedrijfs- middelen

Vaste
bedrijfs- middelen in
uitvoering

Totaal

2017/2018

Aanschafwaarde

Beginbalans

26.291

393

8.040

686

35.410

Investeringen

5.491

214

1.322

1.848

8.875

Desinvesteringen

-

(82)

(45)

-

(127)

Overboekingen

18

-

503

(554)

(33)

Koersverschillen

-

(4)

(70)

(10)

(84)

Eindbalans

31.800

521

9.750

1.970

44.041

Cumulatieve afschrijvingen

Beginbalans

(15.844)

(223)

(4.953)

-

(21.020)

Afschrijvingen

(1.636)

(79)

(1.121)

-

(2.836)

Afschrijvingen op desinvesteringen

-

56

22

-

78

Koersverschillen

-

4

44

-

48

Eindbalans

(17.480)

(242)

(6.008)

-

(23.730)

Boekwaarde

Eindbalans

14.320

279

3.742

1.970

20.311

Beginbalans

10.447

170

3.087

686

14.390

BEDRAGEN x EUR 1.000

Bedrijfs- gebouwen
en terreinen

Machines
en
installaties

Andere
vaste bedrijfs- middelen

Vaste
bedrijfs- middelen in
uitvoering

Totaal

2016/2017

Aanschafwaarde

Beginbalans

25.533

294

6.447

849

33.123

Investeringen

736

93

1.391

686

2.906

Desinvesteringen

(246)

-

(31)

-

(277)

Overboekingen

268

-

137

(849)

(444)

Koersverschillen

-

6

96

-

102

Eindbalans

26.291

393

8.040

686

35.410

Cumulatieve afschrijvingen

Beginbalans

(14.365)

(152)

(4.111)

-

(18.628)

Afschrijvingen

(1.725)

(65)

(797)

-

(2.587)

Afschrijvingen op desinvesteringen

246

-

11

-

257

Koersverschillen

-

(6)

(56)

-

(62)

Eindbalans

(15.844)

(223)

(4.953)

-

(21.020)

Boekwaarde

Eindbalans

10.447

170

3.087

686

14.390

Beginbalans

11.168

142

2.336

849

14.495

Onder de bedrijfsgebouwen zijn begrepen aanpassingen en huurdersbelangen die worden afgeschreven over een periode van 10 jaar. De boekwaarde van de huurdersbelangen per 30 juni 2018, waarvan de vennootschap niet het juridische eigendom heeft, bedraagt EUR 2.655.823 (per 30 juni 2017 EUR 2.630.676).

< IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (1)
FINANCIËLE VASTE ACTIVA >