Menu

Jaarrekening 2017/2018

Segmentinformatie

Voor de binnenlandse geografische informatie van Ajax wordt verwezen naar de enkelvoudige balans. De buitenlandse geografische informatie is gelijk aan het verschil tussen de posten in de geconsolideerde balans en dezelfde posten in de enkelvoudige balans en heeft betrekking op de buitenlandse groepsmaatschappij Ajax Cape Town Ltd. De informatie per geografisch gebied wordt als gevolg hiervan niet nader toegelicht.

< FINANCIEEL RISICOBEHEER
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (1) >