Menu

Jaarrekening 2017/2018

voorstel resultaatbestemming

Over het boekjaar 2017/2018 zal geen dividend worden uitgekeerd.

De directie stelt voor het netto resultaat over het boekjaar 2017/2018 van EUR 1,186 miljoen toe te voegen aan de overige reserves.

Dit voorstel is nog niet in de cijfers verwerkt.

< EIGEN VERMOGEN
LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN >