Menu

Jaarrekening 2017/2018

AFSCHRIJVINGEN OP VASTE ACTIVA (26)

BEDRAGEN x EUR 1.000

2017/2018

2016/2017

Immateriële vaste activa

Software

355

597

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen

1.636

1.725

Machines en installaties

79

65

Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.121

797

3.191

3.184

Resultaten desinvesteringen

(16)

(4)

3.175

3.180

< BEZOLDIGING BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN
OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN (27) >