Menu

Jaarrekening 2017/2018

BELASTINGEN (33)

De belastinglast over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening in de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2017/2018 bedraagt EUR 0,3 miljoen (2016/2017: belastinglast EUR 17,3 miljoen), oftewel 18,6% van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen (2016/2017 25,8%). Het nominale vennootschapsbelastingtarief in 2017/2018 en 2016/2017 bedraagt 25,0%. Het verschil tussen het nominale vennootschapsbelastingtarief van 25,0% (2016/2017 25,0%) en de effectieve belastingdruk op het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening wordt als volgt verklaard:

PROCENTEN

2017/2018

2016/2017

Nominaal belastingtarief in Nederland

25,0

25,0

Belastingdruk buitenland

0,1

-

Deelnemingsvrijstelling

0,8

(0,2)

Objectvrijstelling

(7,1)

-

Correctie voorgaande boekjaren

(5,1)

-

Niet-aftrekbare kosten deelnemingen

1,9

0,9

Niet-aftrekbare giften

0,2

-

Niet-aftrekbare kosten overig

2,8

0,1

Effectieve belastingdruk

18,6

25,8

De belastingdruk buitenland heeft betrekking op de belastinglast over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van Ajax Cape Town Ltd.

De correctie voorgaande boekjaren heeft betrekking op niet aftrekbare giften uit voorgaande boekjaren die na afstemming met de Belastingdienst kwalificeren als zakelijke kosten en alsnog in aftrek op het resultaat kunnen worden gebracht. Als gevolg van deze correctie daalt de belastingdruk in 2017/2018.

De belastindruk daalt eveneens door een permanent verschil tussen de commerciële en fiscale winstberekening als gevolg van de toepassing van de objectvrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting op het resultaat van de samenwerking met een Chinese partner, dat in China in de belastingheffing wordt betrokken.

De belastingen over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen bestaan uit de volgende componenten:

BEDRAGEN x EUR 1.000

2017/2018

2016/2017

Belastingvordering

361

-

Passieve belastinglatenties

(689)

(3.259)

Belastingschuld

-

(14.018)

(328)

(17.277)

< WAARDEVERANDERING EFFECTEN (32)
RESULTAAT NA BELASTINGEN PER GEWOON AANDEEL >