Menu

Jaarrekening 2017/2018

BEZOLDIGING BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN

BEDRAGEN x EUR 1.000

Periodiek betaalde beloning; lonen en salarissen

Periodiek betaalde beloning; vakantiegeld, loon in natura en kosten bijdrage

Pensioen- lasten

Jaarbonus

Tekengeld

Totaal vast- gestelde bezoldiging

2017/2018

Bestuurders

Edwin van der Sar (algemeen directeur)

301

29

10

140

-

480

Jeroen Slop (financieel directeur)

225

23

48

30

-

326

Marc Overmars (directeur spelersbeleid)

337

27

-

68

-

432

Rutger Arisz (operationeel directeur)

278

27

9

52

-

366

1.141

106

67

290

-

1.604

2016/2017

Bestuurders

Edwin van der Sar (algemeen directeur)

282

28

9

245

50

614

Jeroen Slop (financieel directeur)

225

23

48

50

-

346

Marc Overmars (directeur spelersbeleid)

329

26

-

255

-

610

Bestuurder tot 11 november 2016

Dolf Collee (algemeen directeur)

81

-

-

-

-

81

Bestuurder vanaf 5 mei 2017

Rutger Arisz (operationeel directeur)

42

4

2

75

-

123

959

81

59

625

50

1.774

In de kolom jaarbonus is voor de leden van de statutaire directie de jaarbonus opgenomen die door de Raad van Commissarissen aan de betreffende directieleden voor het seizoen 2017/2018 is toegekend.

Voor overige sleutelfunctionarissen bedragen de korte termijn personeelsbeloningen EUR 3.491.744 (2016/2017 EUR 2.813.176) en de pensioenlasten EUR 17.444 (2016/2017 EUR 21.650). Onder overige sleutelfunctionarissen worden verstaan de commercieel directeur en de overige leden van het technisch hart inclusief de hoofdtrainer.

Het bezoldigingsbeleid voor de leden van de directie van de vennootschap heeft ten doel gekwalificeerde bestuurders met ervaring aan te trekken, te motiveren en te behouden. De beloningsstructuur is bovendien gericht op een optimale verhouding tussen de korte termijnresultaten van de vennootschap en haar doelen voor de lange termijn.

De leden van de Raad van Commissarissen hebben afgezien van enige vergoeding verband houdende met het uitoefenen van de functie van commissaris.

< PERSONEELSLEDEN (FTE’S)
AFSCHRIJVINGEN OP VASTE ACTIVA (26) >