Menu

Jaarrekening 2017/2018

FINANCIEEL RESULTAAT (31)

BEDRAGEN x EUR 1.000

2017/2018

2016/2017

Rentebaten

426

171

Rentelasten

(16)

(12)

Koersverschillen

(30)

(23)

380

136

< WAARDEVERANDERING DEELNEMINGEN (30)
WAARDEVERANDERING EFFECTEN (32) >