Menu

Jaarrekening 2017/2018

INKOOPWAARDE OMZET (24)

BEDRAGEN x EUR 1.000

2017/2018

2016/2017

Kostprijs verkopen Ajax-artikelen

5.029

4.954

Kostprijs verkopen overig

2.423

2.040

7.452

6.994

De inkoopwaarde omzet omvat de kostprijs van verkochte Ajax-artikelen, de kosten van het exploiteren van portretrechten, de exploitatiekosten van de website ajax.nl en de exploitatiekosten van de horeca op sportpark de Toekomst. Aan deze kosten zijn geen personeelskosten, afschrijvingen of overige bedrijfskosten toegerekend.

< NETTO OMZET (23)
LONEN, SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN (25) >