Menu

Jaarrekening 2017/2018

LONEN, SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN (25)

BEDRAGEN x EUR 1.000

2017/2018

2016/2017

Lonen en salarissen

48.917

51.386

Sociale lasten

2.906

2.798

Pensioenlasten

1.013

912

52.836

55.096

De pensioenlasten hebben betrekking op de als beschikbare premie verwerkte regelingen.

BEDRAGEN x EUR 1.000

2017/2018

2016/2017

Voetbal

38.680

41.067

Overige

14.156

14.029

52.836

55.096

De post lonen, salarissen en sociale lasten voetbal heeft voor een bedrag van EUR 26,4 miljoen (2016/2017 EUR 29,2 miljoen) betrekking op spelers en voor een bedrag van EUR 12,3 miljoen (2016/2017 EUR 11,9 miljoen) op technische en medische staf.
Onder de post lonen, salarissen en sociale lasten voetbal is een bedrag van EUR 0,5 miljoen (1,3%) aan wedstrijdpremies voor spelers, technische en medische staf verantwoord (2016/2017 EUR 3,8 miljoen; 9,2%).

< INKOOPWAARDE OMZET (24)
PERSONEELSLEDEN (FTE’S) >