Menu

Jaarrekening 2017/2018

NETTO OMZET (23)

BEDRAGEN x EUR 1.000

2017/2018

2016/2017

Voetbal

Recettes competitie, nationale beker en vriendschappelijke wedstrijden

4.749

5.441

Recettes Europese competities

2.098

10.491

Premies Europese competities

1.066

15.451

Seizoenkaarten

13.049

11.296

Business-seats en skybox-plaatsen

11.658

10.814

Indirecte wedstrijdbaten

1.817

2.082

Subtotaal

34.437

55.575

Partnerships

28.931

29.126

Televisie

11.397

14.578

Merchandising

14.056

13.608

Overige baten

3.128

5.336

Totaal netto omzet

91.949

118.223

Onder de netto omzet zijn voor een bedrag van EUR 9.928.183 (2016/2017 EUR 9.704.419) inkomsten van Eredivisie CV opgenomen en voor een bedrag van EUR 1.311.327 (2016/2017 EUR 19.635.128) inkomsten van de UEFA.

De inkomsten van Eredivisie CV zijn verdeeld over de posten televisie (82%) en partnerships (18%). Deze verdeling is gebaseerd op historische informatie en wordt van tijd tot tijd verrijkt.

De onder de netto omzet opgenomen partnerbijdrage van de shirtsponsors over 2017/2018 bedraagt EUR 12,4 miljoen (2016/2017 EUR 13,1 miljoen) oftewel 13,5% van de totale netto omzet (2016/2017 11,1%). De omzet partnerships bevat een bedrag van EUR 2,6 miljoen (2016/2017 EUR 2,8 miljoen) uit hoofde van opbrengsten die voortvloeien uit de ruil van goederen of diensten.

Ten tijde van de opmaak van de jaarrekening zijn de surplusbetalingen van de UEFA nog niet bekend. Als gevolg hiervan zijn in de netto omzet 2017/2018 onder premies Europese competities en televisie de surplusbetalingen van de UEFA voor 2016/2017 verantwoord.

In de post partnerships zijn opbrengsten uit hoofde van internationale samenwerkingen (3,7%) en eSports (1,8%) begrepen.

Onder de overige baten zijn verzekeringsuitkeringen met betrekking tot spelers en het afgebrande Supporterhome verantwoord.

< SEGMENTINFORMATIE
INKOOPWAARDE OMZET (24) >