Menu

Jaarrekening 2017/2018

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN (27)

BEDRAGEN x EUR 1.000

2017/2018

2016/2017

Overige personeelskosten

4.380

5.627

Wedstrijdkosten

11.742

17.292

Huisvestingskosten

10.982

11.352

Beheer- en administratiekosten

14.587

10.310

41.691

44.581

In 2017/2018 is onder de overige personeelskosten een eenmalig resultaat uit de exploitatie van de leaseauto's verantwoord.

Onder de beheer- en administratiekosten zijn de kosten voor een schadevergoeding en een reservering voor de herbouw van het Supportershome opgenomen.

< AFSCHRIJVINGEN OP VASTE ACTIVA (26)
AFSCHRIJVINGEN VERGOEDINGSSOMMEN (28) >