Menu

Jaarrekening 2017/2018

PERSONEELSLEDEN (FTE’S)

AANTAL

30 juni 2018

30 juni 2017

Nederland

356

324

Zuid Afrika

92

78

448

402

Per 30 juni 2018 bestaat het aantal fte’s uit 127 spelers, 111 medewerkers technische en medische staf en 210 overige personeelsleden (per 30 juni 2017 uit 111 spelers, 104 medewerkers technische en medische staf en 187 overige personeelsleden).

< LONEN, SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN (25)
BEZOLDIGING BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN >