Menu

Jaarrekening 2017/2018

RESULTAAT VERGOEDINGSSOMMEN (29)

BEDRAGEN x EUR 1.000

2017/2018

2016/2017

Resultaat vergoedingssommen

39.361

78.616

39.361

78.616

Het resultaat vergoedingssommen betreft de netto opbrengst uit de verkoop van spelers onder aftrek van het aandeel van derden, transferkosten en de boekwaarde op de transactiedatum van de betreffende spelers. De afboeking van de boekwaarde van de verkochte spelers bedraagt EUR 6.986.688 (per 30 juni 2017 EUR 14.390.869).

< AFSCHRIJVINGEN VERGOEDINGSSOMMEN (28)
WAARDEVERANDERING DEELNEMINGEN (30) >