Menu

Jaarrekening 2017/2018

VERBONDEN PARTIJEN

AFC Ajax NV en haar moedermaatschappij Vereniging Amsterdamsche Footballclub ‘Ajax’ (73% belang) zijn verbonden partijen. In het boekjaar hebben geen transacties plaatsgevonden tussen AFC Ajax NV en de Vereniging Amsterdamsche Footballclub ‘Ajax’ behoudens het om niet gebruik maken van de KNVB licentie zoals toegelicht op pagina # onder het hoofd ‘KNVB licentie’.

Na balansdatum is Daley Blind, zoon van commissaris Danny Blind, aangetrokken als nieuwe speler van Ajax. Bij deze transactie is er op toegezien dat deze tot stand is gekomen tegen op de markt gebruikelijke condities, dat de betrokken commissaris niet heeft deelgenomen aan de beraadslaging en de besluitvorming over het betreffende onderwerp en dat ook de relevante beste practice bepalingen uit de Corporate Governance Code zijn nageleefd.

Voor de bezoldiging van de bestuurders en commissarissen wordt verwezen naar pagina #.

< RESULTAAT NA BELASTINGEN PER GEWOON AANDEEL
HONORARIUM ACCOUNTANT >