Menu

Jaarrekening 2017/2018

WAARDEVERANDERING DEELNEMINGEN (30)

BEDRAGEN x EUR 1.000

2017/2018

2016/2017

Waardeverandering deelnemingen

-

(2.200)

-

(2.200)

De waardeverandering deelnemingen betreft een bijzondere waardevermindering als gevolg van de afwaardering van het belang in Stadion Amsterdam NV (de ArenA).

< RESULTAAT VERGOEDINGSSOMMEN (29)
FINANCIEEL RESULTAAT (31) >