Menu

Jaarrekening 2017/2018

WAARDEVERANDERING EFFECTEN (32)

BEDRAGEN x EUR 1.000

2017/2018

2016/2017

Koersresultaat

296

202

Beheerskosten

(92)

(28)

204

174

De waardeverandering effecten betreft het netto resultaat op de beleggingen. Dit resultaat bestaat uit koersresultaat waarop de gemaakte beheerskosten in mindering zijn gebracht.

< FINANCIEEL RESULTAAT (31)
BELASTINGEN (33) >