Enkelvoudige winst- en verliesrekening

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Netto-omzet125.004161.581
Inkoopwaarde omzet14.14710.929
Lonen, salarissen en sociale lasten94.37791.097
Afschrijvingen op vaste activa12.12511.390
Overige bedrijfskosten37.40750.161
Som der bedrijfslasten158.056163.577
Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en
resultaat vergoedingssommen(33.052)(1.996)
Afschrijvingen vergoedingssommen(60.488)(52.697)
Resultaat vergoedingssommen86.07183.998
Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en
resultaat vergoedingssommen(7.469)29.305
Resultaat deelnemingen(2.558)(45)
Financieel resultaat(1.886)(2.025)
Waardeverandering effecten245(17)
Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór
belastingen(11.668)27.218
Belastingen resultaat uit bedrijfsuitoefening3.611(6.557)
Resultaat uit bedrijfsuitoefening na
belastingen(8.057)20.661