Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen

BEDRAGEN x EUR 1.000Geplaatst kapitaalAgioReserve om-rekenings- verschillenOverige reservesOnverdeeld resultaat boekjaarNiet- contro- lerend belangTotaal
2020/2021
Beginbalans8.250101.120(1.326)99.97820.661117228.800
Mutaties
Resultaatbestemming vorig boekjaar---20.661(20.661)--
Koersverschillen--(21)--(2)(23)
Overboeking naar de winst- en verliesrekening--1.348---1.348
Resultaat boekjaar----(8.057)(48)(8.105)
Deconsolidatie-----(67)(67)
Eindbalans8.250101.1201120.639(8.057)-221.953

BEDRAGEN x EUR 1.000Geplaatst kapitaalAgioReserve om-rekenings- verschillenOverige reservesOnverdeeld resultaat boekjaarNiet- contro- lerend belangTotaal
2019/2020
Beginbalans8.250101.120(1.035)49.29751.919449210.000
Mutaties
Dividend----(1.238)-(1.238)
Resultaatbestemming vorig boekjaar---50.681(50.681)--
Koersverschillen--(291)--(50)(341)
Resultaat boekjaar----20.661(282)20.379
Eindbalans8.250101.120(1.326)99.97820.661117228.800