Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belastingen(8.105)20.379
Posten die uiteindelijk worden overgeboekt naar de winst- en verliesrekening:
Omrekeningsverschillen deelnemingen(23)(341)
Totaal van rechtstreekse vermogensmutaties(23)(341)
Totaalresultaat(8.128)20.038
Toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap(8.078)20.370
Niet-controlerend belang(50)(332)
(8.128)20.038