Samenstelling van onze organisatie

Organogram per 1-1-2021

Personeelsbezetting

De ontwikkelingen rondom corona én de impact van professionalisering van de organisatie hebben ervoor gezorgd dat de FTE-groei van de afgelopen seizoenen in 2020-2021 is gestagneerd. Hoewel we met het aanvragen van NOW-subsidie maximaal hebben ingezet op behoud van werkgelegenheid zijn wij conservatief omgegaan met vacatures en formatie-uitbreiding. Dit heeft er toe geleid dat het aantal FTE (408) dit jaar is afgenomen ten op zichte van het aantal van vorig jaar. Het aantal medewerkers bedroeg dit jaar 515, 1 minder dan vorig jaar.

Het aantal contractspelers in het seizoen 2020-2021 is gelijk gebleven ten opzichte van vorig seizoen en bedroeg 105, verdeeld over Ajax 1, Jong Ajax, jeugdspelers, Ajax vrouwen en Zaterdag 1.

Opbouw personeelsbestand

De overige kengetallen rondom de samenstelling van ons personeelsbestand zijn nauwelijks gewijzigd. Wij werken met een gezonde mix tussen vaste medewerkers, oproepkrachten, gedetacheerden en uitzendkrachten. Ook werkten wij zoals gebruikelijk met vrijwilligers, al waren dat er door de coronacrisis minder dan anders.

Jubilarissen

Wij zijn trots op onze jubilarissen. Wij zetten ze bij een 5, 12,5 of 25-jarig jubileum dan ook graag in het zonnetje. Dit seizoen hadden de volgende medewerkers hun jubileum:

5 jaar

Tanya Bröring, Perry Augustine, Carel Eiting, Rianne Mol, Dennis Imanuel, Erik Heijblok, Isabelle de Graaf, Tim de Jong, Leonie van Essen van Vuuren, Shareen Ali, Kay van Dijk, Manon Konijn, Léon Provoost, Nick Langbroek, Arjen van Ginkel, Lucie Donck, Iris Koster, Mark Visser, Henk Veldmate, Frank Balvers, Laszlo Buschman, Dave Louiszoon en Tim Glazenburg.

12,5 jaar

Amber Walstra, Mohammed Oumouh, Bastiaan Bruning, Marco Ruitenbeek en Thijs Nabben.

In memoriam

Op 17 oktober 2020 heeft Ajax afscheid moeten nemen van Carlos Brown. Hij was inmiddels al 10 jaar bij ons in dienst en was werkzaam op de afdeling Huisvesting & Voetbalfaciliteiten. Carlos is 53 jaar geworden.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) van Ajax behartigt de belangen van al het personeel binnen Ajax door mee te praten over de bedrijfseconomische beslissingen van de directie. Hiermee voldoet Ajax aan de verplichting die de Wet op de Ondernemingsraden aan Ajax stelt. De OR vormt een afspiegeling van het personeel en bestaat uit zeven leden. Tijdens de constructieve overleggen besprak de OR het ondernemingsbeleid aan de hand van verschillende onderwerpen. Informatie werd gedeeld en over diverse onderwerpen vroeg de bestuurder de OR om advies en instemming. Als gevolg van de coronacrisis stonden dit jaar onderwerpen zoals thuiswerken, het loonoffer en de mentale gezondheid van medewerkers op het programma. Daarnaast onderwerpen als de finance transitie, het nieuwe beoordelingsproces, het meerjarenplan (MJP) en de waardeoverdracht van pensioen. De OR kwam afgelopen seizoen twaalf keer bijeen. Daarnaast overlegde de OR zeven keer met de directie waarvan twee keer in het bijzijn van een lid van de RvC. De samenstelling van de ondernemersraad bestaat uit: