Meerjarenoverzicht 2011/12 tot en met 2020/2021

2020/20212019/20202018/20192017/20182016/20172015/20162014/20152013/20142012/20132011/2012
RESULTATENx EUR 1.000x EUR 1.000x EUR 1.000x EUR 1.000x EUR 1.000x EUR 1.000x EUR 1.000x EUR 1.000x EUR 1.000x EUR 1.000
Netto-omzet125.159162.299199.49592.977118.22393.422105.412103.780105.629104.488
Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen(33.154)(3.104)34.266(12.202)8.37265513.1878.67710.22713.054
Afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen25.56431.94333.92714.38260.534(1.944)15.61212.52012.859(5.455)
Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen(7.590)28.83968.1932.18068.906(1.289)28.79921.19723.0867.599
Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór belastingen(11.716)26.93069.2662.76467.016(671)29.40521.96023.40410.037
Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belastingen toe te rekenen aan de aandeelhouders(8.057)20.66151.9192.18949.461(730)22.01716.56218.1509.666
Afschrijvingen op vaste activa12.13611.4403.7923.1753.1802.7292.4502.4582.6466.104
Afschrijvingen vergoedingssommen(60.503)52.53338.68824.97918.08214.55211.7239.34011.15719.008
Netto kasstroom(4.974)(39.259)49.705(52.176)(5.839)(9.823)20.02316.51926.82910.715
Dividend--1.238-1.188-396---
VERMOGEN
Vergoedingssommen138.511161.290158.06987.97554.56547.20142.31122.36216.70419.288
Overige vaste activa246.003233.06762.88567.45643.06427.81223.47125.29825.60025.965
Vlottende activa118.858114.058166.226104.326148.45195.500112.75584.33075.94460.294
Kortlopende verplichtingen89.90886.321121.77481.14572.15553.78858.15540.65844.15048.430
Eigen vermogen221.953228.800210.000158.289158.873108.938110.12088.08471.84054.746
Totaal vermogen503.372508.415387.180259.757246.080170.513178.537131.990118.248105.547
MEDEWERKERS (AANTAL FTE'S)
Aantal medewerkers per 30 juni409475441448402391394378340339
AANDELEN (AANTAL)
Aantal aandelen per 30 juni18.333.33318.333.33318.333.33318.333.33318.333.33318.333.33318.333.33318.333.33318.333.33318.333.333
GEGEVENS PER AANDEEL VAN NOMINAAL EUR 0,45x EUR 1x EUR 1x EUR 1x EUR 1x EUR 1x EUR 1x EUR 1x EUR 1x EUR 1x EUR 1
Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belastingen(0,44)1,132,830,122,70(0,04)1,200,900,990,53
Netto kasstroom(0,27)(2,14)2,71(2,85)(0,32)(0,54)1,090,901,460,58
Dividend--0,25-0,24-0,08---
Eigen vermogen12,1112,4811,458,638,675,946,014,803,922,99
KENGETALLEN (IN %)
Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen/netto-omzet(26,5)(1,9)17,2(13,1)7,10,712,58,49,712,5
Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen/netto-omzet(6,1)17,834,22,358,3(1,4)27,320,421,97,3
Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belastingen/netto-omzet(6,4)12,726,02,441,8(0,8)20,916,017,29,3
Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belastingen/gemiddeld eigen vermogen(3,6)9,428,21,436,9(0,7)22,220,728,719,4
Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belastingen/totaal vermogen(1,6)4,113,40,820,1(0,4)12,312,515,39,2
Vlottende activa/kortlopende verplichtingen132,2132,1136,5128,6205,7177,5193,9207,4172,0124,5
Eigen vermogen/totaal vermogen44,145,054,260,964,663,961,766,760,851,9