Menu

Meerjarenoverzicht 2008/2009 tot en met 2017/2018

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

RESULTATEN

x EUR 1.000

x EUR 1.000

x EUR 1.000

x EUR 1.000

x EUR 1.000

x EUR 1.000

x EUR 1.000

x EUR 1.000

x EUR 1.000

x EUR 1.000

Netto omzet

91.949

118.223

93.422

105.412

103.780

105.629

104.488

97.688

69.113

67.154

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen

(13.205)

8.372

655

13.187

8.677

10.227

13.054

1.844

(13.157)

(12.971)

Afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen

14.382

60.534

(1.944)

15.612

12.520

12.859

(5.455)

4.438

(13.484)

10.244

Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen

1.177

68.906

(1.289)

28.799

21.197

23.086

7.599

6.282

(26.641)

(2.727)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen

1.761

67.016

(671)

29.405

21.960

23.404

10.037

5.834

(26.653)

(2.974)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen toe te rekenen aan de aandeelhouders

1.186

49.461

(730)

22.017

16.562

18.150

9.666

5.473

(22.808)

(3.410)

Afschrijvingen op vaste activa

3.175

3.180

2.729

2.450

2.458

2.646

6.104

1.787

1.523

1.294

Afschrijvingen vergoedingssommen

24.979

18.082

14.552

11.723

9.340

11.157

19.008

20.722

19.667

18.263

Netto kasstroom

(52.176)

(5.839)

(9.823)

20.023

16.519

26.829

10.715

(1.958)

(10.481)

(404)

Dividend

-

1.188

-

396

-

-

-

-

-

-

VERMOGEN

Vergoedingssommen

87.975

54.565

47.201

42.311

22.362

16.704

19.288

30.664

38.797

44.350

Overige vaste activa

67.456

43.064

27.812

23.471

25.298

25.600

25.965

32.948

25.789

27.109

Vlottende activa

116.893

148.451

95.500

112.755

84.330

75.944

60.294

36.383

31.242

54.405

Kortlopende verplichtingen

93.064

72.155

53.788

58.155

40.658

44.150

48.430

51.003

43.687

52.037

Eigen vermogen

158.937

158.873

108.938

110.120

88.084

71.840

54.746

44.680

39.228

61.789

Totaal vermogen

272.324

246.080

170.513

178.537

131.990

118.248

105.547

99.995

95.828

125.864

MEDEWERKERS (AANTAL FTE'S)

Aantal medewerkers per 30 juni

448

402

391

394

378

340

339

313

329

317

AANDELEN (AANTAL)

Aantal aandelen per 30 juni

18.333.333

18.333.333

18.333.333

18.333.333

18.333.333

18.333.333

18.333.333

18.333.333

18.333.333

18.333.333

GEGEVENS PER AANDEEL VAN NOMINAAL EUR 0,45

x EUR 1

x EUR 1

x EUR 1

x EUR 1

x EUR 1

x EUR 1

x EUR 1

x EUR 1

x EUR 1

x EUR 1

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

0,06

2,70

(0,04)

1,20

0,90

0,99

0,53

0,30

(1,24)

(0,19)

Netto kasstroom

(2,85)

(0,32)

(0,54)

1,09

0,90

1,46

0,58

(0,11)

(0,57)

(0,02)

Dividend

-

0,24

-

0,08

-

-

-

-

-

-

Eigen vermogen

8,67

8,67

5,94

6,01

4,80

3,92

2,99

2,44

2,14

3,37

KENGETALLEN (IN %)

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen/netto omzet

(14,4)

7,1

0,7

12,5

8,4

9,7

12,5

1,9

(19,0)

(19,3)

Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen/netto omzet

1,3

58,3

(1,4)

27,3

20,4

21,9

7,3

6,4

(38,5)

(4,1)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen/netto omzet

1,3

41,8

(0,8)

20,9

16,0

17,2

9,3

5,6

(33,0)

(5,1)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen/gemiddeld eigen vermogen

0,7

36,9

(0,7)

22,2

20,7

28,7

19,4

13,0

(45,2)

(5,4)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen/totaal vermogen

0,4

20,1

(0,4)

12,3

12,5

15,3

9,2

5,5

(23,8)

(2,7)

Vlottende activa/kortlopende verplichtingen

125,6

205,7

177,5

193,9

207,4

172,0

124,5

71,3

71,5

104,6

Eigen vermogen/totaal vermogen

58,4

64,6

63,9

61,7

66,7

60,8

51,9

44,7

40,9

49,1

< Statutaire bepalingen omtrent winstbestemming