Menu

Algemeen

In het boekjaar 2017/2018 vonden geen wisselingen plaats binnen de directie. De statutaire directie bestond op 1 juli 2017 uit Edwin van der Sar, Marc Overmars, Jeroen Slop en Rutger Arisz. Menno Geelen is titulair directeur. Deze samenstelling is in het boekjaar ongewijzigd gebleven. De raad van commissarissen (RvC) kende een wijziging in de periode 1 juli 2017 – 30 juni 2018. Danny Blind werd op 23 april 2018 benoemd tot lid van de RvC. In oktober 2017 heeft Edwin van der Sar zijn taken neergelegd als voorzitter van het technisch hart en overgedragen aan Marc Overmars. Na het vertrek van Dennis Bergkamp bestaat het technisch hart uit Marc Overmars, Said Ouaali en Erik ten Hag.

In de vergadering van de raad van commissarissen (RvC) dd 13 april 2018, hebben de voltallige directie en RvC een workshop gevolgd inzake de actualiteiten rond de Nederlandse Corporate Governance Code. Door specialisten zijn specifieke onderdelen van de code voorgelegd en zijn standpunten en gedrag van bestuurders en toezichthouders intensief doorgenomen. Hierdoor zijn allen zich bewust van wat de code voor Ajax betekent en hoe bestuurders daarmee om moeten gaan.

< Aandeelhoudersinformatie
Overzicht spelers per 30 juni 2017 >