Menu

Financieel resultaat

Dit resultaat is gestegen met € 0,2 miljoen door rente-vergoedingen op hogere banktegoeden.

< Vergoedingssommen
Waardeverandering effecten >