Menu

Dataprivacy

De datum van 25 mei 2018 is voor iedere onderneming en dus zeker ook voor Ajax onlosmakelijk verbonden met de nieuwe Europese regelgeving rond privacy. Ajax hanteert een hoge standaard rond het zorgvuldig beheren en verwerken van gegevens van de spelers, medewerkers, fans en relaties. Ajax heeft deze regelgeving tijdig met behulp van een extern bureau geïmplementeerd, inclusief het opzetten van een verwerkingenregister en het vaststellen van een protocol voor het voorkomen en zorgvuldig afhandelen van beveiligingsincidenten, het aanpassen van algemene voorwaarden, privacyverklaring en het sluiten van verwerkersovereenkomsten. Ook is er nu een nieuw document voor het privacybeleid en een nieuw camerareglement. Beoordelingen van de security maatregelen van interne systemen alsook van derden waarmee Ajax samenwerkt worden uitgevoerd door de ICT afdeling. Voor de gehele organisatie zijn sessies georganiseerd waarin medewerkers zijn voorgelicht op het gebied van dataprivacy en security-awareness. Tenslotte is een functionaris gegevensbescherming getraind en benoemd. Het blijvend voldoen aan de geldende privacyregelgeving is een continu proces.

< Vereniging
Omzet >