Menu

De (Nieuwe) Toekomst

Het afgelopen jaar is het aantal trainingsuren van met name de jeugdelftallen aanzienlijk vergroot. Dit heeft onmiddellijk gevolgen voor de capaciteitsbehoefte van de school en studie faciliteiten (de elftallen Onder 14 en Onder 15 volgen nu een voltijdopleiding op de Toekomst), het horeca-team dat op drukke dagen circa 450 (sport)maaltijden bereidt en de facilitaire afdeling die niet alleen verantwoordelijk is voor het onderhoud en de veiligheid van de gebouwen maar ook voor het uitgeven en wassen van de kleding en dergelijke. Om in die capaciteitsbehoefte te kunnen voorzien is er hard gewerkt aan het ontwikkelen van het plan de Nieuwe Toekomst. Het functionele Programma van Eisen is opgesteld, samen met een zorgvuldig geselecteerde architect is een Masterplan ontworpen waarin een goede balans tussen openbaar en privé gebied en tussen betaald voetbal en jeugdopleiding is opgenomen naast moderne trainings- en opleidingsfaciliteiten. De huurvelden, waaronder de voormalige Bantopa velden zijn in erfpacht verworven, een aantal velden is reeds opnieuw aangelegd, het parkeerterrein bij de Toekomst is onttrokken aan de openbaarheid zodat het hoofdgebouw later kan worden uitgebreid en over het proces voor het aanpassen van het bestemmingsplan zijn met de gemeente Ouder-Amstel afspraken gemaakt.

Gedurende het seizoen zijn ook de processen van de ondersteunende afdelingen geconcretiseerd en zijn bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden scherper verdeeld. Dit is eveneens gedaan voor het scoutingproces, het proces van inbedding van nieuwe spelers met daarbij behorende aandacht voor opvang en eventueel taalcursus. Andere processen op de Toekomst bijvoorbeeld rond performance en science worden momenteel verder geprofessionaliseerd. Kennis van gras en veldonderhoud wordt ingezet om het veld in de Arena op het gewenste niveau te brengen.

Een onderwerp dat mede door de ontwikkelingen rond de Nieuwe Toekomst bijzondere aandacht krijgt, is de verdere verduurzaming van onze bedrijfsactiviteiten, waaronder het vervangen van (gras)voertuigen voor elektrische varianten. Over dit onderwerp wordt elders in het jaarverslag verder uitgeweid.

Naast de verschillende projecten die vallen onder het programma de Nieuwe Toekomst is een aantal andere faciliteiten gerealiseerd zoals een verbetering van de tribune op het hoofdveld tegenover de Bobby Haarms tribune, een uitbreiding van het facilitair gebouw en de aanleg van een rustruimte . Komend jaar zal een beslissing worden genomen over de bouw, in het kader van de Nieuwe Toekomst, van een campus en andere overnachtingsfaciliteiten.

Tenslotte is de Toekomst binnen en buiten rookvrij verklaard waarmee we het goede voorbeeld willen geven aan alle sportorganisaties in Amsterdam en omstreken.

< Wedstrijdorganisatie
ICT >