Menu

ICT

Sinds begin van dit seizoen is ICT voor Ajax zowel centraal als strategisch. De afdeling heeft het afgelopen jaar enorme stappen gemaakt met het vervangen van het ICT-netwerken de kantoorautomatisering en het organiseren van de ICT architectuur. Tevens is de migratie naar de cloud ingezet en is een aanzienlijk aantal verbeteringen doorgevoerd ten aanzien van (cyber)security. Hiermee zijn de voorbereidingen voor een digitale transformatie aanzienlijk gevorderd. Hierdoor zal Ajax in de toekomst nog beter een Ajax-beleving voor zijn supporters kunnen faciliteren. Specifiek voor de opleiding en betaald voetbal en de daarmee gepaard gaande organisatie is veel aandacht besteed aan implementatie en training van het spelervolgsysteem ProSoccerData. Tenslotte zijn (technische) voorbereidingen gestart voor meer datagericht werken op basis van prestatie indicatoren en management informatie.

< De (Nieuwe) Toekomst
Ticketing >