Menu

Ticketing

Naar aanleiding met name van de Europese finale aan het einde van het seizoen 2016-2017 is het gehele ticketing proces tegen het licht gehouden. Er zijn maar liefst 18 verbetergebieden geïdentificeerd waarvan een groot aantal is uitgevoerd. Het ticketingsysteem blijft punt van aandacht en zorg waarover intensief overleg met de leverancier wordt gevoerd. Bovendien is een onderzoek gestart naar eventuele geschikte alternatieven in de markt.

< ICT
Vereniging >