Visie: for the future

De afgelopen jaren hebben we onszelf op de wereldkaart gezet. We hebben laten zien dat het mogelijk is om met aantrekkelijk voetbal en een goede balans tussen jong talent en ervaring, het grote Europese voetbal goed tegenstand te bieden. Dit willen we blijven doen. We geloven dat dit kan als we gebruik maken van onze kracht, het opleiden van spelers.

Wij zien een toekomst waarin Ajax wereldwijd de meest iconisch en succescolle voetbalclub is als het gaat om het inspireren en ontwikkelen van talent.

Met een visie als deze moeten we ons continu bewust zijn van het speelveld waarin we als organisatie opereren om voorbereid te zijn en in te kunnen spelen op trends en ontwikkelingen die zich in ons speelveld voordoen. De kwaliteit van de selectie en de jeugdopleiding dienen we daardoor telkens te verhogen. Op sportpark de Toekomst is steeds meer zichtbaar van de uitbreiding en optimalisatie van het terrein, die nodig is om de lat hoger te blijven leggen. We blijven vooruitkijken en anticiperen op hetgeen dat komen gaat en dat is noodzakelijk als we de komende jaren onbetwist de nummer één van Nederland willen blijven. Alleen dan hebben we de grootste kansen als het gaat om op het allerhoogste Europese platform te kunnen blijven opereren.

Op internationaal niveau kunnen wij als Nederlandse voetbalclub nog flinke stappen maken. En dat is nodig als wij onze ambities willen waarmaken. We zullen onze kracht moeten inzetten om commerciële kansen te creëren en pakken. Globalisering in het voetbal heeft als gevolg dat voetbalclubs en spelers ‘global brands’ zijn geworden met een mondiaal bereik. Daar liggen voor Ajax kansen.

Het is onze overtuiging dat de pure voetbalbeleving het aantrekkelijk maakt om deel uit te maken van Ajax. Niet alleen voor onze spelers, maar ook voor supporters en commerciële partners. Het presteren op UEFA Champions League-niveau vergroot onze fanbase voor het traditionele voetbalproduct. Door ons steeds sterker te positioneren als wereldspeler creëren we kansen voor de ontwikkeling van onze opleiding en een internationale merkbeleving, maar werken we ook hard aan nieuwe nationale en internationale verdienmodellen.

Meespelen op Europees niveau vraagt niet alleen de kloof met de Europese top op financieel niveau te verkleinen. We zullen voorbereid moeten zijn op toenemende wetten en regelgeving in de voetbalmarkt die de zuiverheid van de sport moeten garanderen. Daar waar de coronacrisis ons vorig seizoen extra heeft aangezet onze veerkracht te verstevigen, zijn we nu uitgedaagd de professionalisering van onze organisatie en digitalisering van onze diensten te versnellen. Onze kernwaarden vormen hierbij een belangrijk uitgangspunt voor ons handelen. Het zijn de belangrijkste waarden binnen ons bedrijf en helpen ons in het maken van strategische beslissingen. Ze verwoorden zowel onze eigenschappen als onze drijfveren en laten zien waar we als Ajax voor staan. De kernwaarden typeren onze bedrijfscultuur en staan voor waarom, hoe en wat we doen. Dat kan alleen als ze worden gedragen door onze mensen.

In dit jaarverslag 2020-2021 presenteren wij hoe wij, in wederom een uitzonderlijk jaar, nader invulling hebben gegeven aan onze strategie. Aan de hand van onze strategische pijlers; Voetbal, Ajax als wereldspeler, Personeel en Organisatie en Financiële balans, doen we verslag over waar we afgelopen seizoen op in hebben gezet om onze toekomst in het Europese voetbal te waarborgen.